"tactful word" — Słownik kolokacji angielskich

tactful word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne słowo
  1. tactful przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How much nicer it would have been if Kasparov had accepted his defeat with a few tactful words like, "You de man!"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo