"taboo word" — Słownik kolokacji angielskich

taboo word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo tabu
  1. taboo przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Among the Coast languages, a person's name becomes a taboo word immediately following their death.

    Podobne kolokacje: