"system failure" — Słownik kolokacji angielskich

system failure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): awaria systemowa
  1. system rzeczownik + failure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We've had to put out a story about systems failure.

powered by  eTutor logo