"swimming event" — Słownik kolokacji angielskich

swimming event kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenie pływackie
  1. swimming rzeczownik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The American competitors are likely to be the strongest in the swimming events.

powered by  eTutor logo