"sweeping beach" — Słownik kolokacji angielskich

sweeping beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamiatając plażę
  1. sweeping przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Areas of beautiful Pembrokeshire feature in the movie, including the long sweeping beach of Freshwater West.

    Podobne kolokacje: