"swat team" — Słownik kolokacji angielskich

swat team kolokacja
Popularniejsza odmiana: SWAT team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): packa zespół
  1. swat rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Scores of children and elderly citizens joined special swat teams.

    Podobne kolokacje: