"SWAT team" — Słownik kolokacji angielskich

SWAT team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Packa zespół
  1. swat rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Scores of children and elderly citizens joined special swat teams.

    Podobne kolokacje: