"suspend for several months" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieś przez kilka miesięcy
  1. suspend czasownik + month rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a result of growing protests, research was suspended for three months in the spring.

    Podobne kolokacje:

podobne do "suspend for several months" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "suspend for several months" po angielsku

przymiotnik

powered by  eTutor logo