"serve for several months" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawuj swoje funkcje przez kilka miesięcy
  1. serve czasownik + month rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A member of my own family served in Iraq for 14 months.

    Podobne kolokacje:

podobne do "serve for several months" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "serve for several months" po angielsku

przymiotnik

powered by  eTutor logo