"survive from times" — Słownik kolokacji angielskich

survive from times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeżyj od czasów
  1. survive czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A number of planes have survived from Roman times.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo