"surrender without" — Słownik kolokacji angielskich

surrender without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poddaj się na zewnątrz
  1. surrender czasownik + without przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She was not going to surrender the book, the truth, or the field without a fight.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo