"surrender after" — Słownik kolokacji angielskich

surrender after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poddaj się potem
  1. surrender czasownik + after przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She surrendered to the police after nine and a half hours.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo