"surrender to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "surrender to" po angielsku

obrazek do "surrender" po polsku
czasownik
 1. poddać się [przechodni/nieprzechodni]
  They were forced to surrender. (Oni byli zmuszeni się poddać.)
  He had a gun - I had to surrender. (On miał pistolet - musiałem się poddać.)
  We shall never surrender. (Nigdy się nie poddamy.)
 2. poddać, oddawać (np. ziemię, broń) [przechodni]
  They forced him to surrender the gun. (Zmusili go, aby oddał broń.)
 3. rezygnować (pod przymusem, np. ze swojej niezależności) [przechodni]
 4. wydawać, przekazywać (np. dokumenty) oficjalnie [przechodni]
  They didn't want to surrender the documents to me. (Nie chcieli przekazać mi dokumentów.)
  Can you surrender the key to the office? (Czy możesz wydać klucz do biura?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kapitulacja, poddanie się [niepoliczalny]
  His surrender surprised everybody. (Jego kapitulacja wszystkich zaskoczyła.)
 2. składanie, oddanie (np. broni) [niepoliczalny]
  The police demanded their weapons' surrender. (Policja zażądała od nich złożenia broni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"surrender to" — Słownik kolokacji angielskich

surrender to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poddaj się
 1. surrender czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Get what terms you best can, and surrender to her.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo