"surely make" — Słownik kolokacji angielskich

surely make kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na pewno zrób
  1. make czasownik + surely przysłówek
    Silna kolokacja

    Not professional, of course, but something that would surely make him want her in his class.

    Podobne kolokacje: