"support intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wsparcie interwencja
  1. support czasownik + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As other members of her party had supported military intervention, Russow's leadership was called into question.

    Podobne kolokacje: