"superior picture" — Słownik kolokacji angielskich

superior picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepszy obraz
  1. superior przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Either, however, delivers pictures far superior to conventional rear-projection units, and in a much smaller package.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo