"suggest sending" — Słownik kolokacji angielskich

suggest sending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasugeruj wysyłać
  1. suggest czasownik + send czasownik
    Luźna kolokacja

    How many ships would you suggest sending on this mission?

    Podobne kolokacje: