"suffer years" — Słownik kolokacji angielskich

suffer years kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu lat
  1. suffer czasownik + year rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They said they had suffered years of sexual abuse by their father.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo