"suffer disappointment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu rozczarowania
  1. suffer czasownik + disappointment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He is a man who has suffered disappointment but still hopes for peace.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo