"suffer burnout" — Słownik kolokacji angielskich

suffer burnout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierpieć burnout
  1. suffer czasownik + burnout rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In those days, players did not suffer burnout coming out of their teens, and Perry thinks he knows why.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo