"suffer a seizure" — Słownik kolokacji angielskich

suffer a seizure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu zajęcia
  1. suffer czasownik + seizure rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A few days after his mother's death, he suffered a seizure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo