Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"successive season" — Słownik kolokacji angielskich

successive season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolejna pora roku
  1. successive przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They could only draw 1-1, and were relegated for the second successive season.