"successful picture" — Słownik kolokacji angielskich

successful picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udany obraz
  1. successful przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So, if you want to create a successful miniature picture you must think small.

powered by  eTutor logo