"subway line" — Słownik kolokacji angielskich

subway line kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): linia metra
  1. subway rzeczownik + line rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most of my life has been spent along the same subway line.

    Podobne kolokacje: