"subversive use" — Słownik kolokacji angielskich

subversive use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie wywrotowca
  1. subversive przymiotnik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What set Joe magazine apart was its subversive use of humour, as well as its use of art and fiction as a narrative frame for cultural, social and political analysis.

    Podobne kolokacje: