"study the image" — Słownik kolokacji angielskich

study the image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbadaj obraz
  1. study czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He leaned over to study the image of mother and son.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo