"structural approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strukturalne podejście
  1. structural przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His later works of theory and criticism were however less centered on a purely structural approach.