BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strongly encouraged" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: strongly encourage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostro zachęcać
  1. encourage czasownik + strongly przysłówek
    Silna kolokacja

    I'm going to strongly encourage my daughter to move back up here.

powered by  eTutor logo