"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
  • I'm going to strongly encourage my daughter to move back up here.
  • We strongly encourage our teachers to think outside the box.
  • In order to make the most of your trip, we strongly encourage you to plan ahead.
  • I strongly encourage the use of force in removing him from the building.
  • Those who stand out are strongly encouraged to transfer to a sports school.
  • I strongly encourage having them available on the scene and afterward.
  • Developing an independent and critical way of thinking is strongly encouraged.
  • While not required, the girls were strongly encouraged to buy the uniforms.
  • Each juvenile is strongly encouraged to use the case studies to develop his or her own value system.
  • We strongly encourage you to spend some time studying the resources offered on this site.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.