"strong image" — Słownik kolokacji angielskich

strong image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silny obraz
  1. strong przymiotnik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    "It has got to develop a strong image," he said.

    Podobne kolokacje: