14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"strong" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strong przymiotnik

strong + rzeczownik
Kolokacji: 992
strong support • strong wind • strong sense • strong supporter • strong influence • strong position • strong opposition • strong evidence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. strong sense = mocny sens strong sense
6. strong position = mocna pozycja strong position
12. strong presence = poważna obecność strong presence
13. strong interest = duże zainteresowanie strong interest
15. strong advocate = silny adwokat strong advocate
18. strong demand = silne zapotrzebowanie, duży popyt strong demand
20. strong showing = silny seans strong showing
21. strong connection = silny związek strong connection
22. strong candidate = pewny kandydat, mocny kandydat strong candidate
25. strong tradition = silna tradycja strong tradition
26. strong desire = silna ochota strong desire
27. strong bond = silna więź (z kimś) strong bond
28. strong signal = silny sygnał strong signal
29. strong impression = silne wrażenie strong impression
31. strong suit = silny garnitur strong suit
32. strong resemblance = duże podobieństwo strong resemblance
33. strong belief = zdecydowana wiara strong belief
34. strong reaction = zdecydowana reakcja strong reaction
35. strong opinion = śmiała opinia strong opinion
36. strong leader = silny przywódca strong leader
37. strong message = istotne przesłanie strong message
38. strong commitment = silne zaangażowanie strong commitment
40. strong argument = silny argument strong argument
42. strong statement = mocne oświadczenie strong statement
43. strong personality = potężna indywidualność strong personality
45. strong opponent = silny przeciwnik strong opponent
46. strong possibility = silna możliwość strong possibility
47. strong current = silny prąd (morski) strong current
48. strong gain = poważny zysk strong gain
50. strong element = silny element strong element
51. strong proponent = silny rzecznik strong proponent
53. strong contender = pewny kandydat, mocny kandydat strong contender
54. strong incentive = silny bodziec strong incentive
55. strong smell = silny zapach strong smell
56. strong partnership = silna spółka strong partnership
57. strong objection = poważny sprzeciw strong objection
58. strong safety = poważne bezpieczeństwo strong safety
59. strong foundation = mocny fundament, solidna podstawa strong foundation
60. strong flavor = wyraźny smak strong flavor
61. strong ally = silny sojusznik strong ally
63. strong leg = silna noga strong leg
64. strong odor = wyraźna woń strong odor
66. strong stand = silny stojak strong stand
67. strong correlation = silna korelacja strong correlation
68. strong backing = silne poparcie strong backing
69. strong innings = silna runda strong innings
70. strong friendship = silna przyjaźń strong friendship
71. strong conviction = silne przekonanie strong conviction
73. strong voice = mocny głos strong voice
75. strong case = silny przypadek strong case
76. strong character = mocny charakter strong character
77. strong defense = silna obrona strong defense
78. strong word = silne słowo strong word
79. strong start = silny początek strong start
80. strong effect = poważny skutek strong effect
81. strong response = mocna odpowiedź strong response
82. strong measure = zdecydowany środek strong measure
83. strong term = silny termin strong term
84. strong coffee = mocna kawa strong coffee
85. strong reputation = silna reputacja strong reputation
86. strong impact = silny wpływ strong impact
87. strong association = silny związek strong association
88. strong drink = coś mocniejsze strong drink
93. strong base = silna podstawa strong base
94. strong view = zdecydowana opinia strong view
95. strong pressure = silny nacisk strong pressure
96. strong effort = duży wysiłek strong effort
97. strong action = silne działanie strong action
98. strong focus = poważny nacisk strong focus
99. strong challenge = mocne wyzwanie strong challenge
100. strong role = silna rola strong role
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 166
czasownik + strong
Kolokacji: 26
grow stronger • become stronger • feel strong • prove strong • look strong • go strong • run strong • make strong • get stronger • ...
przysłówek + strong
Kolokacji: 78
particularly strong • surprisingly strong • extremely strong • pretty strong • unusually strong • relatively strong • equally strong • ...
strong + przyimek
Kolokacji: 28
strong among • strong in • strong for • strong on • strong at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.