"strong design" — Słownik kolokacji angielskich

strong design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silny projekt
  1. strong przymiotnik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Amanda's color sense and strong design also contribute to their effectiveness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo