"strip Jews" — Słownik kolokacji angielskich

strip Jews kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas żydzi
  1. strip czasownik + Jew rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On 12 January 1938 his government stripped Romanian Jews of their citizenship.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo