"strike the wall" — Słownik kolokacji angielskich

strike the wall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbierz ścianę
  1. strike czasownik + wall rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She struck the wall and slid to the hard floor.

    Podobne kolokacje:

podobne do "strike the wall" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strike the wall" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo