"strike the floor" — Słownik kolokacji angielskich

strike the floor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbierz podłogę
  1. strike czasownik + floor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His weight landed on top of her as she struck the floor.

powered by  eTutor logo