"strike a nerve" — Słownik kolokacji angielskich

strike a nerve kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasadź nerw
  1. strike czasownik + nerve rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You just struck a nerve: I've come here to find my brothers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo