"straitened time" — Słownik kolokacji angielskich

straitened time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napięty czas
  1. straitened przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And, finally, that in these straitened times we must keep costs as low as possible.

    Podobne kolokacje: