"story time" — Słownik kolokacji angielskich

story time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas historii
  1. story rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The evening had grown dark, and it seemed to be story time.

    Podobne kolokacje: