"stop the use" — Słownik kolokacji angielskich

stop the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spowoduj przerwę w wykorzystaniu
  1. stop czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The campaign wants legislation to stop the use of upper age limits in recruitment advertising.

    Podobne kolokacje: