"step gracefully" — Słownik kolokacji angielskich

step gracefully kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok z gracją
  1. step czasownik + gracefully przysłówek
    Luźna kolokacja

    When I can't keep up with the young guys, I can gracefully step back.

    Podobne kolokacje: