"steel tube" — Słownik kolokacji angielskich

steel tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura stalowa
  1. steel rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The long steel tube in which he found himself did nothing to ease that feeling.

    Podobne kolokacje: