"steal at the time" — Słownik kolokacji angielskich

steal at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukradnij wtedy
  1. steal czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You don't think we'd be so everlastingly stupid as to steal a bathyscaphe without at the same time knowing what to do with it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo