PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"staunchly oppose" — Słownik kolokacji angielskich

staunchly oppose kolokacja
Popularniejsza odmiana: staunchly opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowczo sprzeciwiać się
  1. oppose czasownik + staunchly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The European public opinion was staunchly opposed to the war.