PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"staunchly opposed" — Słownik kolokacji angielskich

staunchly opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowczo sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + staunchly przysłówek
    Silna kolokacja

    The European public opinion was staunchly opposed to the war.