"stately way" — Słownik kolokacji angielskich

stately way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazała droga
  1. stately przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She went out, and Carolan saw her make her stately way past the window.

    Podobne kolokacje: