"state team" — Słownik kolokacji angielskich

state team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół państwowy
  1. state rzeczownik + team rzeczownik
    Silna kolokacja

    He also coached the state team on a number of occasions.

    Podobne kolokacje: