"start for the time" — Słownik kolokacji angielskich

start for the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początek przez czas
  1. start czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    She also started doing her own laundry, for the first time in years, to save about $6 a week.

    Podobne kolokacje:

podobne do "start for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "start for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik