"stare at one's plate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpatrywać się czyjś talerz
  1. stare czasownik + plate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Toby was staring at his plate when Karen came back to the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo