"plate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plate rzeczownik

rzeczownik + plate
Kolokacji: 111
license plate • home plate • metal plate • steel plate • dinner plate • paper plate • glass plate • brass plate • River Plate • copper plate • ...
plate + rzeczownik
Kolokacji: 30
plate appearance • plate tectonics • plate glass • plate umpire • license plate number • plate boundary • ...
plate + czasownik
Kolokacji: 40
plate moves • plate containing • plate comes • plate covers • plate shows • ...
czasownik + plate
Kolokacji: 65
use plates • push one's plate • step up to the plate • plate made • serve plates • fill one's plate • divide among several plates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. push one's plate = popychać czyjś talerz push one's plate
2. use plates = talerze wykorzystania use plates
3. plate made = talerz zrobił plate made
4. serve plates = obsłuż talerze serve plates
5. step up to the plate = dać z siebie wszystko, dawać z siebie wszystko step up to the plate
6. fill one's plate = napełniać się czyjś talerz fill one's plate
7. divide among several plates = podział wśród kilku talerzy divide among several plates
8. look at one's plate = patrzeć czyjś talerz look at one's plate
11. consist of several plates = składaj się z kilku talerzy consist of several plates
12. send to the plate = wyślij do talerza send to the plate
13. pick up one's plate = poprawiać się czyjś talerz pick up one's plate
przymiotnik + plate
Kolokacji: 114
small plate • tectonic plate • large plate • hot plate • empty plate • photographic plate • flat plate • American Plate • Eurasian Plate • ...
przyimek + plate
Kolokacji: 23
in plates • with plates • of plates • into plates • among several plates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.