PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage success" — Słownik kolokacji angielskich

stage success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sukces sceniczny
  1. stage rzeczownik + success rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The show was Matthews' biggest stage success and led to her renowned film career.